Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

   

RECHTSBIJSTAND PARTICULIER FORMULES "BRONZE" – "SILVER" – "GOLD" + OPTIE WEB@ACTIVE

Omschrijving van het product

Rechtsbijstand is een integraal deel van uw verzekering als particulier met betrekking tot uw privé-leven. Hiermee is uw hele gezin verzekerd voor allerlei juridische conflicten uit de private levenssfeer. U kan rekenen op ondersteuning door de juristen van de verzekeraar. Het product “Particulier Bronze” biedt u een kwalitatief hoogstaande basisverzekering. Het product “Particulier Silver” is een uitbreiding van de Bronze-versie en het product “Particulier Gold” is de meest uitgebreide versie van de Particulier-familie.

Verzekerde

In eerste instantie is de verzekeringsnemer, diegene die het verzekeringscontract heeft afgesloten, verzekerd. Medeverzekerden (de samenwonende partner, de kinderen, inwonende personen) kunnen eveneens gebruikmaken van de dekking. Alle verzekerde personen blijven steeds verzekerd indien zij tijdelijk elders verblijven omwille van studies, werk, gezondheid etc. Voor verdere details wordt verwezen naar de Bijzondere Voorwaarden.

Dekkingen en belangrijkste limieten

Verzekerde materiesVerzekerd bedrag in €
BRONZEBurgerlijk verhaal 100.000
BRONZEStrafrechtelijke verdediging100.000
BRONZEBurgerlijke verdediging100.000
BRONZEOnroerende goederen
(Burgerlijk verhaal – Strafrechtelijke verdediging – Burgerlijke verdediging - Zakenrecht)
100.000
BRONZEInsolventie van derden20.000
BRONZEStrafrechtelijke borgtocht20.000
BRONZEBijstand “schadeloosstelling”400
BRONZERechtsbijstand “na brand en aanverwante risico’s”20.000
SILVER / GOLDAlgemene contracten37.500
SILVER / GOLDOnroerende goederen (Algemene contracten)37.500
GOLDOpsporingskosten van vermiste kinderen10.000
GOLDPersonen- en familierecht/
-Eerste echtscheiding door onderlinge toestemming750 per verzekerde
-Eerste bemiddeling in familiezaken750 per verzekerde
-Andere15.000
GOLDErf-, schenkings- en testamentsrecht15.000
GOLDFiscaal recht15.000
GOLDAdministratief recht15.000
GOLDOnroerende goederen (Administratief recht – Fiscaal recht)
+ Zakenrecht
15.000
100.000
GOLDArbeids- en sociaal recht12.500
GOLDAndere materies100.000
WEB@ACTIVEBurgerlijk verhaal “Online-schade” 10.000
WEG@ACTIVEStrafrechtelijke verdediging10.000
WEB@ACTIVEBurgerlijke verdediging “Auteursrecht”1.000
WEB@ACTIVERechtsbijstand “Online contracten”10.000
WEB@ACTIVE“Delete-service”5.000

Voorbeelden dekkingen

BRONZE (BASISFORMULE)

 • Burgerlijk verhaal
  Na een overval op straat verhalen wij uw schade op de dader indien deze gekend is.
 • Strafrechtelijke verdediging
  U wordt vervolgd omdat u een brand in de tuin hebt veroorzaakt.
 • Burgerlijke verdediging
  Uw buur die landbouwer is, vervolgt u als organisator van een jachtpartij, waarbij schade aan zijn gewassen werd veroorzaakt door het opgejaagde wild.
 • Onroerende goederen (Burg.verhaal + Strafr. en Burg. verdediging)
  Een gebouw naast uw woning wordt afgebroken en deze werken veroorzaken een barst in de gevel. Wij recupereren uw schade.
 • Insolventie van derden
  Een rechtbank kent u een vergoeding toe voor schade die u leed ingevolge een fout van een derde. Deze is spijtig genoeg niet solvabel. Wij nemen de schadevergoeding ten laste.
 • Strafrechtelijke borgtocht
  U bent betrokken bij een ongeval. Er wordt een strafrechtelijke borgtocht geëist om uw vrijheid te behouden.
 • Bijstand “Schadeloosstelling”
  Bij een vechtpartij op school wordt de bril van uw kind gebroken. De BA familiale verzekeraar van de aansprakelijke vergoedt u, maar de vrijstelling blijft te verhalen. Wij schieten deze vrijstelling voor.
 • Rechtsbijstand “ Na brand en aanverwante risico’s”
  Na waterschade is de vergoeding die voorgesteld wordt door de brandverzekeraar onvoldoende om de kosten te betalen.

SILVER

Waarborgen Basisformule + :

 • Algemene contracten
  U leent als particulier geld aan een vriend en deze betaalt u niet terug
  U kocht een nieuwe wasmachine die defekt is
 • Onroerende goederen (Algemene contracten)
  De nieuwe woning, waar u zopas ingetrokken bent, zit vol schimmels.

GOLD

Waarborgen Silver + :

 • Opsporingskosten voor vermiste kinderen
  Naar aanleiding van de verdwijning van uw kind in België, regelen wij de tussenkomst van een advocaat om u te assisteren in het kader van het gerechtelijk onderzoek. Wij nemen ook de kosten ten laste van de psycho-medische bijstand waarop u beroep wil doen.
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
  U beslist met uw partner om te scheiden via onderlinge toestemming.
 • Personen- en familierecht
  Eén van uw ouders is onbekwaam geworden om zijn goederen te beheren en u wil de aanstelling bekomen van een voorlopig bewindvoerder.
 • Erf-, schenkings- en testamentenrecht
  U voelt zich benadeeld in de erfenis van uw ouders en u wenst uw rechten te laten respecteren voor de rechtbanken.
 • Fiscaal recht
  Uw belastingsbedrag lijkt u extreem hoog. U wenst dat het bedrag betwist wordt.
 • Zakenrecht
  U geniet van een erfdienstbaarheid om uw hoofdverblijfplaats te betreden. De persoon die u hiertoe toegang verleent wenst hieraan een einde te maken.
 • Onroerende goederen (Fiscaal recht)
  Ten gevolge van verbouwingswerken aan uw hoofdverblijfplaats, werd het kadastraal inkomen van de woning sterk opgewaardeerd. U betwist het nieuwe bedrag.
 • Administratief recht
  U betwist de weigering van een studiebeurs ten voordele van uw kind.
 • Onroerende goederen (Administratief recht)
  U dient een bouwaanvraag in. U gaat niet akkoord met de niet-toekenning.
 • Arbeids- en sociaal recht
  U wordt ontslagen bij een herstructurering. de voorgestelde opzegperiode en ontslagvergoeding zijn onjuist.
 • Andere materies

WEB@ACTIVE

 • Burgerlijk verhaal ‘Online-schade’
  Misbruik van identiteit ; misbruik van betaalmiddelen; reputatieschade …
 • Strafrechtelijke verdediging
  Wanneer u in uw privéleven vervolgd wordt wegens een inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of reglementen en waarbij het internet als middel gehanteerd wordt.
 • Rechtsbijstand ‘Online contracten’
  Conflicten in verband met aankoop van een dienst of goed via het internet …
 • Burgerlijke verdediging ‘Auteursrecht’
  Uw verdediging tegen één of meerdere vorderingen op basis van een vermeende schending van het auteursrecht op het internet.
 • ‘Delete-service’
  Ten laste nemen van kosten om gegevens online te verwijderen.

Territorialiteit

Waar is de dekking geldig? Voor de materies “Arbeids- en sociaal recht”, “Administratief recht”, “Personen- en familierecht”, “Erf-, schenkings- en testamentsrecht”, “Fiscaal recht” en “Opsporingskosten vermiste kinderen” (GOLD) geldt de verzekering enkel in België. Voor de materies “Algemene contracten” (SILVER/GOLD), “Onroerende goederen” en “Rechtsbijstand na brand en aanverwante risico’s” bent u verzekerd in de Europese landen, inclusief de landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Voor alle andere materies bent u overal ter wereld gedekt.

Web@ctive: Voor alle materies bent u verzekerd in de Europese landen, inclusief de landen die grenzen aan de Middellandse Zee, met als uitzondering de materie “Burgerlijke verdediging Auteursrecht”, waarvoor de dekking slechts geldig is in België.

Belangrijkste uitsluitingen

Een aantal gevallen zijn uitgesloten van dekking. Dit wil zeggen dat de verzekeraar niet zal tussenkomen in geschillen die gerelateerd zijn aan deze uitsluitingen.
Hierbij gaat het onder meer om schadegevallen m.b.t.:
 • Oorlogsgebeurtenissen, waaraan u actief heeft deelgenomen
 • Burgerlijke en politieke onlusten
 • Vennootschaps- en verenigingsrecht
 • Voertuigen (opgenomen in Mobility)
 • Inzake onroerende goederen “Algemene contracten”, het bouwen, verbouwen, renoveren ... van onroerende goederen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van een autoriteit is (zijn) vereist
 • Alle andere onroerende goederen dan uw hoofd- of uw tweede verblijfplaats
 • (web@active) Gebruik van genetische informatie
 • (web@active) Immorele uitspraken (racisme, extremisme ...)
 • (web@active) Intellectuele rechten, behoudens andersluidend beding
 • (web@active) Persbijdragen
 • (web@active) Weddenschappen en kansspelen of loterijen
 • (web@active) Zelfstandige beroepsactiviteiten
 • ...

Opmerking: Bovenvermelde lijst met uitsluitingen is slechts een beperkte en beknopte lijst die niet in detail treedt en slechts een beeld geeft van wat niet in de dekking is opgenomen. Voor meer gedetailleerde informatie kan u de tekst van de Bijzondere Voorwaarden raadplegen.

 

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met de hieronder vermelde algemene voorwaarden

Om deze te raadplegen,

Gemeenschappelijke algemene voorwaarden: J/2014
BRONZE: 4090 / 2012
SILVER: 4091 / 2012
GOLD: 4093 / 2012
Web@ctive: 500113 / 2013

 

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking, gelieve de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen