Contact

Voor meer informatie en bijkomende details:Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 17u
Telefoon: 03 217 98 98
Email: info@aonatwork.be

Uw bestaande polis opzeggen

Uw huidige polis dient te worden opgezegd? Wij doen hiervoor het nodige.

Gratis !

Bezorg ons deze verklaring van opzeg.

Wij maken dit document gratis over aan uw huidige verzekeraar en houden rekening met de opzegdatum om uw premie te berekenen.

Contract wijzigen

U verhuist, u koopt een nieuwe wagen, ... en uw contract dient gewijzigd te worden.

Stuur ons een wijzigingsaanvraag naar info@aonatwork.be en vermeld de volgende gegevens:

 • Naam
 • Polisnummer
 • Telefoonnummer
 • De omschrijving van de wijziging

Onze adviseurs passen uw contract aan en bezorgen u de nieuwe polisdocumenten.

Indien u bijkomende vragen hebt, kan u ons steeds telefonisch contacteren, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 17u op het nummer 03/217 98 98.

Wat te doen bij schade aan het voertuig?

 1. U kan ons telefonisch contacteren, van maandag tot vrijdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 17u, op het nummer 03/217.98.98
 2. Voor uw autoverzekering vindt u het noodnummer terug op de groene kaart. Dit nummer kan u bereiken 24u/24u en 7dagen op 7
 3. Stuur een e-mail naar schade@aonaffinity.be.
  Vergeet niet de volgende gegevens te vermelden:
  • Naam
  • Polisnummer
  • Telefoonnummer
  • Datum van de schade
  • Beschrijving van de schade
  Voeg eventuele documenten toe als bijlage, b.v. aanrijdingsformulier, foto's van de schade of andere...
 4. Per post op het volgend adres:
  Aon Affinity
  Telecomlaan 5-7
  1831 Diegem

  Wij bevestigen u schriftelijk de ontvangst van uw schadeaangifte met vermelding van de contactgegevens van uw schadebeheerder.

  Tips: Wat moet ik doen als ik bij een auto-ongeval betrokken raak?

  Ongeval met derden:

  Als u bij een ongeval betrokken raakt, vul dan het Europees aanrijdingsformulier zo precies mogelijk in. Zo heeft u belangrijke informatie over de eigenaars van de betrokken voertuigen, de bestuurder en zijn verzekeringsmaatschappij en de omstandigheden van het ongeval. Vergeet niet de naam en het adres van eventuele getuigen te noteren.

  Als er gewonden zijn, bent u verplicht de politie te bellen. Als er enkel materiële schade is, bent u dit niet verplicht, maar wij raden u aan dit toch te doen als de andere bestuurder de feiten betwist, weigert om zijn versie van de feiten neer te schrijven of het Europees aanrijdingsformulier weigert te ondertekenen.

  Ongeval zonder derden:

  Bent u alleen betrokken bij het ongeval dan bent u niet verplicht het formulier in te vullen. Een gewone aangifte met de omstandigheden, de datum, de plaats en de gevolgen van het ongeval volstaan.

Algemeen

Ik ben reeds verzekerd… neemt het opzeggen van mijn huidige polis niet veel tijd en energie in beslag?

Neen, niet met onze gratis opzegservice! Wij nemen de volledige rompslomp van u over. U dient enkel de verklaring van opzeg in te vullen, te ondertekenen en ons terug te sturen. Dit document krijgt u samen met uw offerte. U moet een wettelijke opzegtermijn respecteren van 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het huidige contract respecteren. Wij vragen uw vorige verzekeringsmaatschappij dus best 4 maanden voor de vervaldag om uw contract op te zeggen. U blijft uiteraard verzekerd bij uw vorige maatschappij tot op de vervaldag van uw contract.

Kan ik bij Aon@work® mijn premie spreiden?

Natuurlijk! Bij Aon@work® heeft u de mogelijkheid om driemaandelijks, zesmaandelijks en jaarlijks te betalen en dit zonder bijkomende kosten.

Auto

Wat bij een verandering van voertuig? Kan ik er dan gewoon onmiddellijk mee rijden?

Heeft u een bestaande verzekering? Dan dient u de aanvraag tot inschrijving (roze formulier) aan uw huidige verzekeraar over te maken. Die zal het nodige doen om uw nieuwe wagen in Aansprakelijkheid te verzekeren. De andere waarborgen (omnium, rechtsbijstand, bestuurder) kan u perfect reeds bij ons onderschrijven. Gelieve ons wel de “verklaring van opzeg” ingevuld en ondertekend toe te sturen.

Betreft het een nieuwe verzekering? Dan hoeft u ons enkel de ingevulde aanvraag tot inschrijving (roze formulier) toe te sturen. Wij voeren de inschrijving uit en de nummerplaat wordt automatisch verstuurd naar uw adres (maatschappelijke zetel).

Had u graag een dekking (mini-) omnium? Voor een nieuw voertuig moet u ons de aankoopfactuur van het te verzekeren voertuig bezorgen. Voor een tweedehandsvoertuig moet u ons enkel de nieuwwaarde van het voertuig doorgeven.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn boorddocumenten?

U moet ons dit uiteraard spoedig meedelen. Wij sturen u dan een roze formulier toe, waarmee u een duplicaat van het inschrijvingsformulier kan aanvragen.
U moet ook het verlies of diefstal van uw documenten aangeven bij de politie en een attest vragen. Het geheel stuurt u dan naar de DIV. (Dienst voor Inverkeerstelling van Voertuigen).
Wij sturen u nadien een duplicaat van uw groene kaart.
Opgelet! Als het gelijkvormigheidsattest van uw voertuig gestolen is, moet u bij uw concessiehouder een duplicaat aanvragen.
U moet ook een duplicaat van de technische controle aanvragen als het voertuig ouder is dan 4 jaar.

Is er een vrijstelling van toepassing in omnium?

Bij volledige omnium is er een vrijstelling van 2,5% van de verzekerde waarde(*) van toepassing op eigen schade en vandalisme.
* verzekerde waarde = waarde van het voertuig zonder BTW en kortingen mét waarde van opties en toebehoren.

Ik heb een voertuig gekocht in het buitenland.

Dit vormt geen probleem. Van zodra u bij de douane de nodige formaliteiten heeft vervuld betreffende de invoering van het voertuig met de douane, verkrijgt u van hen een “Aanvraag tot inschrijving van een voertuig” met de nodige stempels erop. U dient ons het originele formulier te bezorgen.

Indien het een tweedehandsmoto betreft, dient u ons een kopij van het inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar te bezorgen. Wij sturen u dan een ingevulde aanvraag tot inschrijving met vignet. Met deze aanvraag en het originele inschrijvingsbewijs van de vorige eigenaar kan u naar een DIV loket gaan om uw nummerplaat aan te vragen.


Brand

Ik koop een woning. Ik ga hier echter zelf niet wonen. Kan ik voor deze woning online een tarief berekenen?

Neen, in dat geval kan u de offerte niet online berekenen. Contacteer ons voor een offerte op maat

Er zit een waarborg bijstand in mijn polis. Wie betaalt de factuur van de slotenmaker/hersteller?

In voormelde gevallen is er dekking binnen de waarborgen van de polis, resp. onder de waarborg A6.1 brand en aanverwante gevaren – art. A6.1.6 Schade aan onroerend goed.. voor de factuur van het nieuwe slot en de waarborg A6.5 Water .. voor het dichten van het lek. Hou er echter wel rekening mee dat er een vrijstelling van toepassing is!

Sommige kosten van verleende diensten (die via de bijstandsverlener geregeld worden) zullen evenwel te uwe laste blijven. Dit kan eventueel opgevangen worden door de bijkomende waarborg “onrechtstreekse verliezen” te onderschrijven! Deze waarborg is reeds automatisch inbegrepen indien u voor de Comfort-formule opteert.

Is er hier een maximumbedrag voorzien voor het geheel van bijvoorbeeld juwelen of kunstvoorwerpen?

Voor juwelen wordt de vergoedingsgrens bepaald in functie van het aantal hoofdvertrekken en het bedrag van het duurste voorwerp vermeld in de bijzondere voorwaarden. De bedragen zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden (artikel A9.1.3 b) en worden aangepast aan de op het ogenblik van het schadegeval geldende ABEX-index.

Voor andere waardevolle voorwerpen (zoals kunst) is de tussenkomst beperkt tot een maximum van tweemaal het verzekerd bedrag van het duurste voorwerp vermeld in de bijzondere voorwaarden

Ik heb een schade en er komt maar geen akkoord tussen de expert van de verzekeraar, mijzelf en de door mij gekozen hersteller.

De erelonen van de door u aangestelde beroepsdeskundige om de schade aan de verzekerde goederen te ramen, zijn gedekt, maar beperkt in functie van het bedrag van alle verschuldigde vergoedingen, behalve die welke betrekking hebben op de dekkingen van aansprakelijkheid en van de onrechtstreekse verliezen. De tabel met de barema’s vindt u in de algemene voorwaarden (artikel A10.1.8). Indien er niet tot een overeenstemming kan gekomen worden tussen de expert van de verzekeraar en de door u gekozen expert, wordt er in overleg een derde expert aangesteld. De expertisekosten komen ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

BA gezin

Vanaf wanneer kan ik genieten van het voordeeltarief 60+?

Indien u geen inwonende kinderen meer heeft en één van de partners is ouder dan 60 jaar, krijgt u een extra korting op de premie BA gezin.

Huispersoneel

Moet ik ook een polis huispersoneel afsluiten als ik iemand tewerk stel met dienstenscheques?

Neen, indien u iemand aanneemt via een bureau voor huishoudelijk personeel, dan hoeft u de hulp niet te verzekeren. Deze persoon is dan al bij zijn of haar werkgever gedekt voor de risico’s.